تست سایکوپت

ممکن است تا کنون با افراد دارای اختلال سایکوپت مواجه شده باشید یا در آینده با آن ها مواجه شوید، افراد سایکوپت یا روان پریش صرفا در بیمارستان های روانی زندگی نمی کنند بلکه ممکن است همسایه، همکار، دوست، عضوی از خانواده یا حتی خود شما باشید. طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده حدود…

Read More