هوش هیجانی

هوش هیجانی ، سومین بخش از اجزای هوش چهارگانه می باشد و میزان آن قابل اندازه گیری است. هوش معنوی بالاترین سطح هوش انسانی است اما زمانی میتوان از هوش معنوی بالایی برخوردار شد که هوش عاطفی و هیجانی بالایی داشت .هرچه سطح هوش عاطفی ، عمیق و گسترده باشد منجر به گسترش هوش معنوی…

Read More

هوش معنوی

هوش معنوی چیست ؟ ایا هوش معنوی رابطه ای با معنویت دارد؟ ویژگی افراد دارای هوش معنوی بالا چیست ؟ایا هوش معنوی افراد قابل تغییر است ؟ هوش معنوی اخرین تکه پازل شخصیت انسان است به همین دلیل مرحله بسیار مهمی ست که می تواند هویت انسان را کامل کند . هوش معنوی در زبان…

Read More

کارکرد کلی هوش

آیا هوش پدیده‌ای ارثی است؟ هوش حدود85  تا 90 درصد زمینه ارثی دارد . سازش با محیط، درک روابط سطحی اشیا با یکدیگر، استفاده از روابط بین اشیا و تعامل آنها باهم میتواند تعریف بهتری از هوش را ارائه دهد. میزان بهره‌مندی افراد از هوش در آزمون‌های هوش مورد بررسی قرار گرفته و رتبه‌بندی می‌شوند؛…

Read More