جایگاه خشم و عصبانیت

جایگاه خشم و عصبانیت در مغز جایگاه خشم و عصبانیت در مغز به چه شکل است و چه دلایلی دارد؟ موضوع temperament یا استعداد طبیعی واکنش های تند ، گاهی به صورت ژنتیکی از بدو تولد همراه انسان است . حال این سوال ایجاد میشود که ایا اگر فرد دارای این کد ژنتیکی باشد لزوما…

Read More