ویژگی های مغز

عجایب ناشناخته ی مغز انسان مغز پیچیده ترین عضو بدن است که در زیر جمجمه قرار دارد و بیش از ۱۰۰ میلیارد سلول عصبی ( نورون ) دارد که بی وقفه و بدون استراحت در حال کار هستند . هر کدام از این سلول ها قادر به برقراری ۱۰ هزار ارتباط شیمیایی هستند و علاوه…

Read More