دسته A: این افراد به طوری کلی فاقد تفکر منسجم و عقلانی هستند و شامل سه اختلال شخصیت
-پارانوئید ( Paranoid personality disorder)،
-اسکیزوئید( Schizoid personality disorder)
-اسکیزوتایپال( Schizotypal personality disorder ) است .

بررسی اختلالات دسته ی A

پارانویا: بسیار از زبان این افراد شنیده ایم که ” من به این انسان ها اعتماد ندارم ، او به من خیانت می کند و…..” این افراد حساسیت ملموس و قابل شهودی روی خانواده و…دارند .درصد بد بینی این افراد به حدی است که روابطشان را دچار اشکال می کند. این افراد از داشتن پیوند های عمیق و روابط ریشه دار گریزانند و نمی توانند رابطه ی واقعی با کسی بر قرار کنند. افکار بدبینانه ی این افراد یک چرخه ی معیوب ایجاد می‌کند که این چرخه ذهنیت پارانویا آن ها را تقویت می‌کند به این صورت که طرف مقابل خود را به دروغ و خیانت و …. متهم می‌کنند و او را چنان تحت فشار می‌گذارد که خواه ناخواه باعث برهم زدن آن رابطه می‌شود و این موضوع بر ذهنیت بدبینانه ی آن ها دامن می‌زند. انگشت اتهام این افراد حتی نزدیک ترین فرد زندگی شان مثل همسر یا پارتنرشان را نشانه می‌گیرد و همین موضوع مانع از داشتن روابط محکم و عمیق می شود .

اسکیزوئید ها: افرادی گوشه گیر و منزوی هستند و علاقه ای به برقراری ارتباط با دیگران ندارند ولی تمایل آن ها به تنهایی از این جهت نیست که دیگران می‌خواهند به آن ها ضربه بزنند بلکه نوع تفکر آن ها به گونه ای است که از درون هیچ احساس نیازی به ارتباط گیری با دیگران نمی بینند و همین موضوع وجه افتراق آن ها با اختلال شخصیت پارانویا است .این افراد همیشه فاصله ای خود را با دیگران حفظ می‌کنند. ویژگی کلی این افراد این است که هیچ واکنش مشخص احساسی به انسان ها و وقایع اطراف خود نشان نمی دهند و به اصطلاح افراد سرد و بی روحی هستند .

اسکیزوتایپال ها : از ویژگی هاي اين است که دارای خلق ثابتی نیستند و دمدمی مزاج اند. بسیار به مسائل خرافی و غیر معقول ولو در غالب جادوگری گرایش دارند . این افراد تمایل دارند مسائل و وقایع بیرونی را به شهود خود نسبت دهند مثلا اذعان می‌کنند که” من از قبل میدانستم چنین موضوعی رخ خواهد داد “.
تفاوت اسکیزوئید ها با اسکیزوتایپال ها در این است که اسکیزوتایپال ها تمایل به برقراری ارتباط دارند اما در حفظ کردن آن دچار مشکل هستند و این موضوع باعث از بین رفتن رابطه می‌شود و به مرور باعث سوق پیدا کردن ها به تنهایی می‌شود.

نکته مهمی که وجود دارد این است که همه ی اختلالات دسته A همپوشانی مستقیم با اسکیزوفرنی دارند. یعنی فرد اسکیزوفرن به صورت بالقوه اختلالات دسته ی A را در درونش دارد که ریشه ی آن در ژنتیک فرد است. مثلا شدت بیماری کسی که پارانویا دارد که ریشه ی آن برخواسته از اسکیزوفرنی است بسیار شدید است نسبت به کسی که صرفا اختلال پارانویا دارد. افراد اسکیزوفرن دچار توهم روان پریشی نیز هستند.
در اختلالات دسته ی A هیج یک از علائم مثبت اسکیزوفرنی چون داشتن توهم (Hallucinations) و افکار مسابقه ای (Racing Thouhts) وجود ندارد.
تنها هم پوشانی بین بین اسکیزوئید و اسکیزوفرنی هم در کاهش عواطف و احساسات(Flat Affect ) و افت عاطفه و مهربانی (Blunted Emotions) است .

Leave a Comment