به صورت کلی این دست از افراد دارای شخصیت های نمایشی و دمدمی مزاج هستند که شامل اختلال شخصیت های
-ضد اجتماعی( Anti social disorder)
-نمایشی (Histrionic personality disorder)
-مرزی( Borderline personality disorder)
-خودشیفته Narcissistic personality) (disorder است.

مبتلایان این دسته اغلب هیجانی و دمدمی مزاج هستندو دارای رفتار های نمایشی می باشند .
اختلالات شخصیت دسته B یک ارتباط ژنتیکی خاصی با اختلالات خلقی دارند مثل اختلال مصرف مواد
(Substance use Disorder)
، اختلال دوقطبی و اختلال افسردگی و … دارد.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی : خلاف باوری که وجود دارد مبنی بر این که این افراد دائم در حال نزاع و دعوا هستند، بیشتر این افراد با زبان ملیحی حرف می‌زنند و بسیار خوش برخوردهستند البته بخشی از این افراد رفتار های زجرآور از خود بروز میدهند . علت برخورد خوب آن ها هم این است که می‌خواهند دیگران را تحت سیطره خود درآورند. آن ها به ارزش های اخلاقی و هنجار های اجتماعی وقعی نمی نهند و آن ها را می‌توانند به راحتی نادیده بگیرند .احساس همدلی و همراهی و همدردی کمی با دیگران دارند. نوع رفتارهای پرخاشگرانه از خود ابراز میدارند و میل به قانون‌شکنی در درون آن ها وجود دارد و این موضوع را گاها با روی خوش و تبسم انجام می‌دهند. در پرونده ی این افراد معمولا سابقه ی جرم و جنایت و بزهکاری وجود دارد ، در بسیاری از آن ها میزان مصرف مواد مخدر بیشتر از انسان های دیگر است. دیگر نشانه ی این افراداین است که بسیار کم پیش می‌آید که ابراز ندامت و پشیمانی از کار اشتباهی که مرتکب شده اند، داشته باشند. این افراد به ندرت مسئولیت آسیبی که به دیگران یا اجتماع می‌زنند را قبول میکنند.
برای تشخیص این افراد دو مورد ضروری است اول این که سن‌شان بالای ۱۸ سال باشد و دیگری اینکه اختلال سلوک( Conduct Disorder) در آن ها وجود داشته باشد.

اختلال شخصیت مرزی : تغییر خلق در این افراد به صورت آنی اتفاق می‌افتد و دائما درحال نوسان خلق و چرخش شدید عاطفی شخصیتی می‌شوند به این صورت که مثلا هنگامی که شاد و سرخوش هستند ممکن است در یک آن بشدت خشمگین و عصبانی شوند گاها به این اختلال ، اختلال شخصیت بی ثبات هم می گویند و پایداری ندارند . از صفات این افراد این است که دید صفر و صدی به همه چیز دارند و همه چیز را به خوب و بد تقسیم کنند و حد وسط را لحاظ نمی‌کنند. این افراد به طور غالب ترس از طرد شدن و رها شدن دارند . این افراد به صورت تکانشی عمل می‌کنند و در کنترل خشم و دیگر هیجانات خود دچار مشکل هستند. افراد مبتلا به این اختلال دچار از هم گسیختگی عاطفی هستند و هیچ هویتی را نمی‌توانند از خودشان به اطرافیان و جامعه ارائه دهند. این افراد از تنهایی بشدت گریزانند و به همین خاطر روابط متعدد برقرار می‌کنند. حسادت های عمیقی در وجودشان لانه گزیده است.میل به تسلط بر دیگران هم از دیگر ویژگی آنان است .این افراد گاها برای تسکین آلام خود به سمت استفاده از مواد مخدر کشیده می‌شوند .

اختلال شخصیت نمایشی : توجه طلبی و عطش شدید به دیده شدن ویژگی بارز این افراد است . افراد دارای این اختلال خودشان را کانون توجه هر جمع و محفلی می‌دانند و می‌خواهند که مرکز توجه همه واقع شوند و اگر با این واقعیت مواجه شوند که مورد توجه دیگران نیستند دچار ضربات عاطفی و روانی می‌شوند. مبتلایان این اختلال برای جلب توجه دیگران موقعیت های عادی و معمول رو دستکاری می‌کنند. آن ها از طرز پوشش و نوع گفتمان زننده و غیر متعارف استفاده می‌کنند و به طور کلی از هر موردی که بتوانند در جهت خودنمایی بهره می‌برند . افراد دارای این اختلال شخصیتی بسیار تحت تاثیر مد و رسانه و… قرار میگرند و در کل بسیار تاثیر پذیرند. این افراد دچار بحران هویتی هستند و تصویری که از خودشان ارائه می‌دهند را از دیگران الگوبرداری کرده اند .هویت این افراد بسته به شدت اختلال منوط به میزان تایید دیگران است . صحبت هایشان فاقد جزئیات دقیق است. رفتار های تکانشی از دیگر صفات این افراد است . در روابط عاشقانه ی خود به طور غیر معمول بسیار از حرف های دراماتیک استفاده می‌کنند و رفتار های هیجانی و گرم عاطفی غیر متعارفی از خود بروز میدهند . روابط این افراد سطحی است و نمی‌توانند رابطه ی عمیق و ریشه دار با کسی برقرار کنند و داشتن تعدد روابط از دیگر نشانه ی آن هااست.

اختلال شخصیت خودشیفته : این افراد یک تصور خارج از واقعیت از خودشان دارند و ان را نیز به نمایش دیگران می‌گذارند و خودشان را بالاتر از آنچه هستند می‌بینند و گاها پا را فراتر می‌گذارند و از دیگران نیز خودشان را برتر می‌دانند و از دیگران نیز توقع دارند که آن ها را خاص بدانند. افرادخودشیفته همیشه کمال همه چیز را مطالبه می‌کنند و از طرف دیگر تصور می‌کنند افکار و عقایدشان بذات بهترین ایده است .نکته ای که وجو دارو این است که پشت آن اعتماد به نفس بالا و آن خودشیفتگی یک چهره ی بسیار شکننده و فاقد اعتماد به نفس وجو دارد .
این افراد در مقابل کوچک ترین انتقادی آسیب پذیرند. دیگر خصوصی‌شان این است که دائما حق به جانب هستند. این افراد فاقد همدلی هستند و از احساسات دیگران غافل اند . روابط این افراد در جهت امیال شخصی آن ها تعریف می‌شوند و دیدگاه شئ انگارانه به اطرافیان خود دارند. حسد ورزی و کینه ورزی نیز از دیگر خصوصیات آن ها است .

بین اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت های زیر همپوشانی هایی برقرار است :
اختلال شخصیت ضد اجتماعی
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
اختلال شخصیت اجتنابی

 

Leave a Comment