این دسته مربوط به شخصیت های مضطرب و ترسان است و شامل اختلال شخصیت های
– وابسته( Dependent personality disorder)
-وسواس فکری ،عملی (Obsessive-compulsive disorder)
– اجتنابی (Avoidant personality disorder)
است.

اختلالات دسته C ارتباط خاص ژنتیکی با اختلالات اضطرابی Anxiety ( Disorders)) برقرار می‌کنند.

اختلال شخصیت اجتنابی یا دوری گزین: این افراد خجالتی و ترسو و ناتوان هستند و در برقراری روابط اجتماعی دچار مشکل اند. سعی در پنهان کردن خودشان از دیگران دارند .عزت نفسشان پایین است .این افراد خودشان را نامطلوب می‌پندارند و احساس ناکافی بودن می‌کنند. این افراد تمایل به برقراری روابط اجتماعی دارند اما به علت داشتن چنین ویژگی هایی از ارتباط گیری با سایر افراد به خصوص انسان های جدید احراز می‌کنند و دوری می‌گزیند. این افراد حساسیت بسیاری در برابر طرد شدن دارند و در مقابل طرد شدن واکنش های منفی شدیدی از خود بروز می‌دهد. این اختلال بشدت با جمع هراسی (Social Phobiss ) همپوشانی دارد. تفاوت آن ها در این است که در جمع هراسی، موضوع اختلال بیشتر متمرکز بر اضطراب در شرایط خاص است مثل سخنرانی .اما در اختلال شخصیت اجتنابی با اضطراب در موقعیت های اجتماعی به طور عمومی مواجه هستیم .

اختلال شخصیت وسواس اجباری(OCDP) : این افراد به رعایت نظم ، کمال گرایی ، کنترل کامل بر رعایت قوانین ، دقت رو جزئیات ،برنامه ریزی کردن های دقیق و از این دست رفتار ها وسواس دارند . انعطاف‌پذیری این افراد کم است لذا به راحتی تحت فشار قرارمیگیرند و انرژی بسیاری را از دست میدهند و این موضوع سبب ناکارآمدی آن ها در روابط شغلی و…..می‌شود. پافشاری بر درست بودن عقاید و قوانین و اخلاق خود دارند و از نظر دیگران لجباز جلوه می‌کنند. اختلال وسواس اجباری (OCD ) با اختلال شخصیت وسواس اجباری(OCDP) همپوشانی دارد . اختلال شخصیت وسواس اجباری یک نوع اختلال اضطرابی است و فردی که این اختلال را دارد دچار افکار ناخواسته می‌شود و در نتیجه فرد به عمل های اجباری رو می آورد. اختلال شخصیت وسواس اجباری یک بیماری خودناپذیر (Ego-Dystonic ) است یعنی فرد مبتلا در غالب موارد از کار غیر منطقی خود آگاه است و می‌داند که کارش اشتباه است و حتی میخواد از آن رهایی پیدا کند اما اجباری که به واسطه ی سیستم مغزی آن ها وجود دارد ، فرد را وادار به آن رفتار میکند‌. اما اختلال وسواس اجباری( OCD) جز رفتار های (Ego-syntonic ) است یعنی به طور کلی این افراد از وضعیتشان راضی هستند و نمی‌خواهند چیزی را تغییر دهند.

اختلال شخصیت وابسته : این افراد بسیار از طرد شدن و جدایی واهمه دارند .این افراد فاقد اعتماد به نفس و عزت نفس هستند و به این موضوع باور دارند که همیشه باید کسی از آن ها حمایت کند . این افراد در تصمیم گیری بشدت عاجزند . به علت ترس از برداشته شدن حمایت از طرف دیگران قدرت نه گفتن ندارند. و ممکن است کاری را که بر خلاف میلشان است را نیز انجام دهند.
برای شروع کار های جدید همیشه ترس دارند و معمولا تن به انجام کار های جدید نمی‌دهند و از ابداع و خلاقیت به دور اند .
این افراد از مسئولیت پذیری گریزانند.
اضطراب شدید جدایی را با خود حمل می‌کنند .
تفکر این فراد بر این است که انسان نباید به تنهایی حرکت کند .این افراد به جهت اینکه دنبال حامی می‌گردند معمولا قربانی می‌شوند. افراد دارای این اختلال شخصیت همیشه به دنبال تکیه گاه هستند و اگر کسی را به عنوان حامی پیدا نکنند سریعا وارد فاز افسردگی می‌شوند.
این اختلال شخصیت با اختلال شخصیت اجتنابی، و اختلال شخصیت های دسته ی A, B همپوشانی پیدا می‌کند.

 

Leave a Comment