اشتباهات رابطه

تمام ما انسانهایی هستیم با پس زمینه های گوناگون، باورهای مختلف، تجربیات گذشته متفاوت و دیدگاههای متغیر. حتی زوجهایی که رابطهای رضایتبخش و قوی دارند، ممکن است با موانعی مواجه شوند که مانع از پیشرفت آنها میشود. اما گاهی اوقات، اختلافات یا شرایطی وجود دارد که به سادگی حل نمیشوند. مشکلات رایج در روابط میتوانند به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی در ارتباط، نقص در اعتماد یا اختلاف در انتظارات ایجاد شوند. برای حل اینگونه مسائل، ابتدا نیاز است تا مشکل اصلی را شناسایی کرده و سپس برای رفع اشتباهات رابطه اقداماتی انجام دهید.
ارتباط مؤثر پایه و اساس هر رابطه ی سالم است. بنابراین، مواجهه با مسائل، بازخورد دادن، بیان شفاف مشکلات خود، بسیار حیاتی است. همچنین، در نظر داشته باشید که صرف زمان با کیفیت با یکدیگر و پیدا کردن راهحلهایی برای صلح و توافق در هنگام بروز ناهماهنگیها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
هر کسی کامل نیست و سوء تفاهم، ارتباطات ناصحیح و اختلاف نظرها اتفاق طبیعی در هر رابطهای هستند. اما آنچه حائز اهمیت است این است که چگونه شما و شریک زندگیتان با آن اشتباهات برخورد کرده و از آنها درس بگیرید.
یک رابطه عالی زمانی ایجاد میشود که هر یک از طرفین به خودشان توجه کافی میکنند. به همین دلیل، آشنا شدن با اشتباهات رایج که حتی زوجهای خوشبخت هم ممکن است انجام دهند، میتواند به شما کمک کند تا بهترین راهحلها رو برای کنترل این اشتباهات پیدا کنید

مهم ترین اشتباهات رابطه

تاثیر مواد شیمیایی مغز در روابط

مغز شما هنگام شروع یک رابطه، تعداد زیادی مواد شیمیایی از جمله دوپامین آزاد می کند.
اگر در یک رابطه ی تازه قرار دارید، این هورمون ها میتوانند باعث شوند شما متقاعد شوید که عاشق شده اید و انتخابتان بی عیب و نقص است . متأسفانه، مواد شیمیایی در مغز ما هیچ گونه ضمانتی برای سازگاری و برقراری یک رابطه بلندمدت ارائه نمیدهند و ممکن است باعث تصمیم گیری های عجولانه شوند
برای اینکه در دام ترشح هورمون ها قرار نگیرید بهتر است بایک درمانگر مجرب در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کند

حفظ استقلال هویت در روابط

هویت خود را در یک رابطه از دست ندهید. در نظر گرفتن زمانی برای خودتان بسیار ضروری است. حتما به خود اجازه دهید هر چند وقت یکبارزمانی را به خود اختصاص دهید. مثلاً میتوانید زمانی را برای ناهار با دوستانتان در نظر بگیرید .

از شریک زندگیتان انتظار دارید ذهن شما را بخواند

اگر از شریک زندگی تان انتظار دارید ذهن شما را بخواند، در این صورت در رابطه تان دچار مشکل خواهیدشد
اگر یکی از افراد در یک رابطه نتواند نیازها و خواستههایش را با دیگری به اشتراک گذارد می تواند به درگیری یا نارضایتی منجر شود. فقدان مهارت گوش دادن میتواند منجر به سوءتفاهم و مناقشات شود زیرا هیچیک از طرفین نمیتوانند نیازها و مشکلات دیگری را درک کنند.

انتظارات در رابطه

خانواده شما درگیر رابطه شما می شوند

زمانی که ازدواج میکنید، اغلب به دنبال مشورت با اعضای خانوادهتان هستید تا در حل برخی از مشکلات شما را یاری کنند. اما این میتواند یک اشتباه بزرگ در روابط باشد. بنابراین، اگر مشکلی پیش آمد، بهتر است آن را به عنوان یک فرصت برای رشد و بهبود روابط خود دانسته و این مسئله را با هم بررسی کنید. این به هر دوی شما کمک خواهد کرد، زیرا فرآیند یافتن راه حل میتواند ارتباط عمیق تری بین شما ایجاد کند.

نادیده گرفتن تفاوتهای اساسی

هنگامی که در مراحل ابتدایی آشنایی با یک فرد هستید، نادیده گرفتن تفاوتهای اساسی در ارزشها و دیدگاههای زندگی، بسیار شایع است. احتمالادر این مرحله شما هنوز به شدت جدی نیستید و میخواهید این رابطه پیشرفت کند. بنابراین طبیعی است که تمرکز خود را بر روی نقاط مثبت متمرکز کنید و اشتباهات را در نظر نگیرید.
هرچند که این یک اشتباه فاحش است و ممکن است به دلیل شادمانی فوری یا جذابیت لحظهای باشد اما اگر رابطه به شکلی جدیتر تبدیل شود، شما برای ادامه رابطه خود نیاز به چیزهای بیشتری دارید رفع یک اشتباه در یک رابطه به معنای صادقانه بودن درباره ارزشهای اساسی و چیزهای واقعی که برای شما در زندگی اهمیت دارد است. اگر مشخص شود که ارزشهای اصلی شما با شخص مورد نظر مطابقت ندارد، بهتر است با ظرافت از این رابطه گذشت کنید.

رابطه خود را در اولویت قرار نمی دهید

برای اینکه یک رابطه به خوبی پیش برود، باید وقت کافی برای برقراری و حفظ روابطتان صرف کنید و مطمئن شوید که هر دو نفر در یک روند هماهنگی هستند. اگر اهداف و انتظارات متفاوتی دارید ممکن است به وضعیتهایی برخورد کنید که نیازمند بررسی باشند. ممکن است فکر کنید تا زمانی که یکدیگر را دوست داشته باشید، همه چیز در نهایت درست می شود – اما این همیشه درست نیست ما برای حفظ یک رابطه موفق، نیازمند تحلیل دقیقتری هستیم. قبل از هر اقدامی، باید اطمینان حاصل کنیم که هر دو طرف از این اتصال راضی هستند.

جلوگیری از مقایسه روابط

یکی از چالشهایی که ممکن است در روابط تان پیش بیاید، مقایسهی روابط خوتان با روابط دیگران است . همهی ما انسانهای متفاوتی هستیم و ارزشها و باورهای ما ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. همچنین، این مقایسه ممکن است به روابط شما لطمه وارد کند. به یاد داشته باشید، شما همیشه نمی دانید که پشت درهای بسته چه می گذرد . به همین دلیل، بهتر است از مقایسهی زندگی خود با دیگران پرهیز کنید.

اشتباهات در روابط زوج ها

عدم پذیرش تفاوت های آنها

پذیرش تفاوتها یک بخش اساسی از یک رابطه سالم است . هر چه بیشتر بتوانید شریک زندگی خود را بپذیرید که چه چیزی است و چه چیزی او را منحصر به فرد می کند، کمتر احتمال دارد که در مورد آن بحث و جدل کنید. اما، باید توجه داشت که تفاوتها ممکن است به تعارض منجر شوند. اگر شریک زندگی تان عادتی دارد که شما را آزار می دهد این موضوع میتواند به مشکلات بزرگتری منجر شود. علاوه بر پذیرش عادات و خصلتهای خود و شریک زندگیتان باید یاد بگیرید چگونه خودتان را به گونهای تطبیق دهید که احساس ناراحتی شریکاتان را نسبت به خودتان کمتر کنید.

پیشنهاد مطالعه: عشق از دیدگاه روانشناسان

نادیده گرفتن مشکلات

زمانی که رابطه شما با مشکلی مواجه میشود، ممکن است فکر کنید که بهتر است از بحث یا مکالماتی که میتوانند اوضاع را بدتر کنند، اجتناب کنید. اما انکار یا نادیده گرفتن این مشکلات، بهبودی در وضعیت شما به وجود نمی آورد. در واقع، مسائلی که دست به آنها نمیزنید، به مرور زمان بدتر میشوند.
پس به دقت به فرصتهایی که برای مطرح کردن مسائل و حل آنها وجود دارد نگاه کنید. هرگز زمان مناسبی برای برگزاری یک مکالمه دشوار وجود ندارد، اگرچه ممکن است این بحث منجر به مشاجره یا مخالفت شود، بهتر است مسائل را مستقیما مطرح کرده و به دنبال راهحلهای آن باشید.

شریک عاطفی خود را کنترل نکنید

یکی از اشتباهات رایج در روابط، بیش از حد کنترل کننده بودن است. این نوع رفتار ممکن است باعث خفه شدن استقلال شریک زندگی شما شود و در نتیجه، منجر به ایجاد احساس نارضایتی و ناخوشایندی شود. برای پیشگیری از این اشتباه، به استقلال همسرتان احترام بگذارید و به او اجازه دهید تا تصمیمات خود را بگیرد.

انتقاد بیش از حد

یکی از رایجترین مشکلات در روابط، بیشازحد انتقادی بودن است. انتقادات میتواند در صورتی که سازنده باشند، مفید باشند، اما انتقادات بیشازحد میتوانند به رابطه آسیب برسانند. برای پیشگیری از این اشتباه، میتوانید بازخورد خود را به شیوهای سازنده و با تمرکز بر روی رفتار به جای شخص ارائه دهید. به طور مرتب شریک خود را تحسین و تشویق کنید و از تعمیم گسترده یا حملات شخصی خودداری کنید

نیاز های خود را نادیده نگیرید

افکارتان را در مورد نیازهایتان به اشتراک بگذارید. نیازهای شخصی خودتان را در یک رابطه فراموش نکنید. گاهی وقتها، امنیت، احساسات، اعتبار یا رشد برای هر فردی مهم است. به سادگی نیازهای خود را شناسایی کنید و با شریک زندگیتان در مورد آنها صحبت کنید، به این ترتیب احتمالا عصبانیت کمتری را تجربه خواهید کرد و کمتر رنج خواهید برد. همچنین، با پذیرش نیازهای خود، احتمالا فردی را پیدا میکنید که میتواند به بهترین شکل ممکن به نیازهای شما پاسخ دهد.

پیشنهاد مطالعه: طرحواره ایثار

پذیرش رفتار بد

افراد سمی زیادی وجود دارند که باید مشکلات خود را حل کنند. اگر فردی بیش از حد عصبانی است یا اگر کلماتش با اعمالش مطابقت ندارد، ممکن است لازم باشد در مورد آن فرد تجدید نظر کنید.
اگر سیگنالهایی ارسال میکنید که اشکالی ندارد که سر شما فریاد بزنند یا مواردی از این قبیل ، این به یک هنجار برای آینده تبدیل میشود و شما آرامش وامنیت را در رابطه تان از دست خواهید داد.

موارد فوق برخی از اشتباهات رایج در روابط هستند و در نهایت می تواند منجر به از هم گسیختگی رابطه شما شوند. مهم است که این خطاها را شناسایی کنید و قبل از اینکه خیلی دیر شود روی آنها کار کنید. آنچه در اینجا ارزش یادآوری دارد این است که چقدر برای اصلاح اشتباهات خود و جبران آنها برای شریک زندگی خود ارزش قائل هستید. تشخیص اشتباهات خود، عذرخواهی برای آنها و کار کردن بر روی آنها می تواند رابطه شما را مستحکم تر کند.

Leave a Comment