تست سایکوپت

ممکن است تا کنون با افراد دارای اختلال سایکوپت مواجه شده باشید یا در آینده با آن ها مواجه شوید، افراد سایکوپت یا روان پریش صرفا در بیمارستان های روانی زندگی نمی کنند بلکه ممکن است همسایه، همکار، دوست، عضوی از خانواده یا حتی خود شما باشید. طبق بررسی ها و مطالعات انجام شده حدود یک درصد از افراد دارای اختلال سایکوپت هستند بنابراین تشخیص و شناسایی این افراد ضروری و مهم است.
به منظور شناسایی این افراد باید از متخصص کمک بگیرید اما تا زمانی که به متخصص مراجعه کنید می توانید از تست سایکوپت استفاده کنید. در این مقاله به تشریح این تست می پردازیم. برای انجام این تست لازم است که گزاره های زیر را بررسی کرده و نمره گذاری کنید. نمراتی که اختصاص داده می شوند شامل: نمره صفر، یک و دو هستند، نمره صفر نشان دهنده این است که آن گزاره در مورد فرد صدق نمی کند، نمره یک یعنی تا حدودی آن گزاره در مورد فرد صدق می کند و نمره دو یعنی آن گزاره کاملا در مورد فرد صادق است. با انجام این تست و نمره گذاری آن می توانید تشخیص دهید که آیا فرد موردنظر دارای اختلال سایکوپت است یا خیر.

سوالات تست سایکوپت

سوالات تست سایکوپت

 1. دوست دارید خودنمایی کنید و اهل زبان بازی هستید؟ (در این فاکتور باید مسائلی مانند ریاکار بود و فریبکار بودن را در نظر بگیرید.)
 2. خودتان را برتر از دیگران می دانید؟ (قبول داشتن بیش از حد خود به گونه ای که فراتر از واقعیت باشد)
 3. مدام خسته می شوید و نیاز به کسب انگیزه از سوی دیگران دارید؟(نیاز به گرفتن تایید، تعیین هدف و انگیزه از سوی دیگران دارید)
 4. بی اختیار دروغ می گویید و سعی در فریب دادن دیگران دارید؟
 5. حیله گر و فریبکار بوده و خود را در مقابل دیگران موجه نشان می دهید؟
 6. از آزار دادن و لطمه زدن به دیگران احساس پشیمانی و ندامت نمی کنید؟
 7. در مورد مسائل مختلف احساسات سطحی دارید که عمق ندارد؟(چیزی که دیگران را متاثر و ناراحت می کند بر روی شما اثر گذار نیست)
 8. سنگدل و بی رحم هستید و این ویژگی در شما نمود بیرونی دارد؟ (نسبت به درد و رنج هم نوعان یا حیوانات بی تفاوت هستید)
 9. سبک زندگی تان وابستگی به دیگران است و از چسبندگی به دیگران و کمک آن ها امرار معاش می کنید؟
 10. توانایی کنترل خود را ندارید؟ (هنگام بروز خشم نمی توانید سکوت کنید یا فرد راز داری نیستید)
 11. از نظر جنسی بی بند و بار هستید و سطح شخصیتی و اجتماعی طرف مقابل را در نظر نمی گیرید؟
 12. مشکلات رفتاری دارید؟ (سریع قهر یا آشتی می کنید)
 13. اهداف بلند مدت و واقع بینانه ندارید؟ (هدف مشخصی ندارید اما ایده های بی اساس فراوانی دارید)
 14. بیش از حد تابع امیال خود هستید و اغلب کارهایتان را بدون توجه به عواقب آن انجام می دهید؟
 15. فردی بی مسئولیت هستید؟
 16. توانایی برعهده گرفتن مسئولیت کارهایتان را ندارید و اشتباهات خود را نمی پذیرید؟
 17. روابط کوتاه مدت زیادی دارید؟ (ازدواج های بی سرانجام یا روابط کوتاه مدت)
 18. در نوجوانی سابقه بزهکاری و هنجار شکنی داشته اید؟
 19. به دلیل ارتکاب جرم مدتی را در بازداشتگاه یا زندان سپری کرده اید و حاضر به اظهار پشیمانی از کار خود نیستید؟
 20. در اعمال غیر متعارف و ناهنجار خود را خبره می دانید؟ (جرمی که افراد مرتکب می شوند به جایگاه اجتماعی آن ها بستگی دارد برای مثال یک فرد با طبقه اجتماعی پایین دزدی را جرم تلقی می کند اما یک دانشجوی کارشناسی ارشد تقلب در امتحانات را)

پیشنهاد مطالعه: آشنایی با انواع اختلالات روانی

نمره گذاری تست سایکوپت

نمره گذاری تست سایکوپت

نمره صفر: فرد سلامت کامل روانی دارد.
نمره کمتر از ۸: فرد نرمال رو به سالم است.
نمره بیشتر از ۸: فرد نرمال رو به بیمار است.
نمره ۱۵ الی ۲۲: فرد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی است.
نمره ۳۰ به بالا: فرد روان پریش و سایکوپت است.
نمره ۳۶ الی۴۰: فرد سایکوپت و خطرناک است و لازم است که بستری شود.

لازم به ذکر است که بهتر است تشخیص توسط یک متخصص انجام شود و دانشجویان روانشناسی از قضاوت و برچسب زدن احراز کنند. جهت بررسی دقیق تر تست و استفاده از خدمات روانشناس آنلاین یا حضوری می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

Leave a Comment