مانیا یا سرخوشی نقطه مقابل افسردگی است که در این حالت فرد خلق بالا را تجربه می کنند و انرژی بسیار زیادی برای انجام کارهای خود دارد و می تواند دست به کارهای خطرناک و پر ریسک بزند.

خصوصیات افراد مانیک

۱_یکی از خصوصیات افراد مانیک این است که تمایل دارند هر کاری را به نحو احسن انجام دهند و از جایی که انرژی انسان محدود است چنین کاری امکان پذیر نیست در نتیجه فرد نمی تواند اکثر کار هایش را به سرانجام برساند که همین مسئله مقدمات سر خوردگی و افسردگی را فراهم می کند.
به عنوان مثال: اگر به فردی که مانیا دارد ۲۰ پرونده برای خلاصه کردن محول شود او بیشتر زمان خود را صرف تفکر درباره چگونگی انجام این کار در بالاترین سطح ممکن می کند و وقتی متوجه می شود زمانی باقی نمانده کارها را سرسری انجام می دهد و از هر پرونده چند خط می نویسد تا تحویل دهد.
این بدیل معناست که او نتوانسته به هدفی که برای خود تعیین کرده دست یابد و زمان را از دست داده است.

۲_به دلیل عدم تمرکز، در عملکرد این افراد نوعی سردرگمی، گیجی و بی نظمی دیده می شود.

۳_افراد مانیک مدام در حال تعریف اهداف جدید و کنار گذاشتن اهداف قدیمی هستند و مدام نظرشان تغییر می کند که این موضوع آن ها را به فردی غیر قابل اعتماد در رابطه، دوستی و همکاری تبدیل می کند.

۴_این افراد حریص هستند زیرا تصور می کنند می توانند با یک دست چند هندوانه را بردارند و با یک تیر چند نشان را بزنند غافل از اینکه ناکام خواهند شد چرا که انرژی محدود انسان این اجازه را به آن ها نمی دهد.

۵_بهم ریختگی ذهن آنها در تعریف اهداف مانند کسی است که از پنجره قطار به منظره ای نگاه می کند، مسلما سرعت قطار موجب می شود، تصویری که از منظره می بیند وضوح کمی داشته باشد. تغییر سریع اهداف در ذهن افراد مانیک مانند حرکت سریع قطار است.

۶_افکار در ذهن این اشخاص مدام در حال رقابت با یکدیگر هستند تا زودتر عملی شوند در نتیجه انرژی شان تحلیل می رود.

۷_افراد مانیک یک مشکل را به کل زندگی تعمیم می دهند. برای مثال اگر با اتومبیل تصادف کنند، این مسئله را به بخت بد و شانس خود مرتبط می دانند.

۸_نرسیدن به اهداف تعیین شده این افراد را دچار استرس و اضطراب می کند که به تبع آن وسواس هم گریبان گیرشان می شود.

تفاوت اصلی بین فرد مانیک و کمالگرا این است که یک فرد کمالگرا هدفی را در زمینه مشخصی تعیین می کند و آن را تا انتها و در یک جهت دنبال می کند اما فرد مانیک مدام از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پرد.
افراد مانیک می توانند تحصیلات عالیه و هوش بالا داشته باشند.
این اختلال از طریق دارو درمانی و روان درمانی قابل درمان است

Leave a Comment