چگونه افراد سمی را تشخیص دهیم؟

ویژگی های افراد سمی:

1- افراد سمی اعتماد به نفس شما را از بین می برند.
2- همیشه در حال عیب جویی از دیگران هستند.
3- همچون ویروس، در کارکرد زندگی دیگران اختلال ایجاد می کنند.
4- پس از تعامل با آن ها، احساس خشم و عصبانیت و اضطراب می کنید.
5- با کاشتن بذر نا امیدی و تردید در دل شما ، مانع ثابت قدم بودنتان می شوند.
6-  زمان در کنار این افراد به سختی می گذرد.
7- با فاصله گرفتن از آن ها، احساس آرامش می کنید.
8- هنگام مواجه شدن با این افراد، انرژی تان به شدت کاهش می یابد.
9- این افراد شما را دچار تخلیه عاطفی می کنند بطوری که حس خوشایندتان نابود شده و غم و اندوه جای آن را می گیرد.
10- این افراد خودشان را فردی دانا می دانند و حس نادان بودن به شما القا می کنند.
11-  خود تخریب گری زیادی دارند. بطور مثال : مصرف سیگار ، الکل و مواد مخدر دارند و سریع غذا می خورند.
12-  سعی در تخریب دیگران دارند و به هر نحوی که بتوانند در افراد احساس گناه ایجاد می کنند و بدین ترتیب قدرت خلاقه و خود ابرازی را از آن ها می گیرند.
13- این افراد باعث می شوند از حالت ادب و آرامش خارج شوید.
14- هنگام صحبت با آن ها دچار استرس می شوید زیرا این افراد دائما در حال قضاوت کردن هستند.
15- از ویژگی های بارز آن ها حسادت و رقابت است.
16- افراد سمی در روابط سطحی خوب عمل می کنند اما در روابطی که نیاز به عمق دارد ، همچون رابطه ی زناشویی ، حرفی برای گفتن ندارند.
17- در مقابل این افراد حالتی تدافعی به خود می گیرید زیرا آن ها با هجوم به روان شما، قصد مختل کردن زندگی شما را دارند.
18- در کنار این افراد احساس ضعیف بودن و ناکافی بودن دارید. اگر شما خود را دوست ندارید، در هیچ جمعی شرکت نمی کنید و مدام در حال سرزنش کردن خودتان هستید به این معناست که توسط افراد سمی، مسموم شده اید.
سمی بودن همچون ویروس قابل انتقال است و در صورت تعامل با این افراد، خطر مسمومیت وجود دارد.

Leave a Comment