چرا انسان ها غر می زنند؟

پدیده ی غر زدن در سراسر جهان و بین اقوام و ملل مختلف امری ناپسند و دارای ابعاد منفی است و گاها باعث ناراحتی اطرافیان می شود.

چرا این  پدیده جنبه منفی دارد؟ علت آن، نشخوار ذهنی( rumination ) است. یعنی فرد با غر زدن، موضوعی را که برای او دغدغه ی فکری ایجاد کرده است را بیان می کند و افکار منفی خودش را با صدای بلند فریاد می زند.

گاها غر زدن بعد اجباری به خود می گیرد یعنی فرد نمی تواند در برابر این کار مقاومت کند و جلوی خودش را بگیرد.

دلایل غر زدن

  1. تخلیه هیجانی : افراد با اینکار، خودشان را از هیجانات انباشته شده خالی می کنند.
  2. استرس و اضطراب : با این پدیده، استرس های شخص به صورت مدیریت شده و در جهتی معین تخلیه می شوند.
  3. تقویت ایگو : فرد به واسطه ی این امر، تصویری که از خود دارد را بهتر می کند به عبارت دیگر  فرد با غر زدن این موضوع را بیان می کند که اگر به جای فرد تصمیم گیرنده بود،تصمیم بهتری می گرفت در واقع غیر مستقیم خودش را ارجح تر از دیگران نشان می دهد.
  4.  اعلام نارضایتی: در اصل وقتی فرد از پدیده ی منفی در شخصی اعلام نارضایتی می کند با این کار بیان میکند  که او آن فاکتور بد را ندارد ؛ و این موضوع شروعی برای ایجاد اختلال خودشیفتگی است.
  5. ابراز وجود و نشان دادن هویت : هویت یعنی افکار ،دیدگاه ، منش و شخصیت فرد. زمانی که مسئله خاصی را نقد می کند یا فردی را زیر سوال می برد، بطور غیر مستقیم موضع خود را نشان می دهد و تاکید می کند که چنین فردی با چنین گرایشی یا طرز فکری نیست.
  6. اشتراک گذاری معنا : این مساله به شخص این امکان را می دهد که آنچه هست و آنچه برایش مهم و با معنا است را به اشتراک بگذارید.
  7. درخواست تغییر اطرافیان : فرد به هنگام غر زدن، صدایی را به گوش اطرافیان می رساند که خواستار تغییراتی در عمل دیگران است.
  8. این فعل نوعی درخواست همراه با ارتباط است : هنگامی که فرد درباره روزهای دانشگاه رفتن و برگشتن به خانه با همسر و فرزندان  خودحرف می زند و مدام از این پدیده شکایت می کند، در واقع دارد به دیگران این پیام را می دهد که انها هم در این پدیده شریک هستند؛ یعنی او با غر زدن به دنبال حمایت است.

غر زدن نشانه ای است برای اطرافیان که بدانند زندگی هایشان به یکدیگر وابسته است.اگر غر زدن تبدیل به عادت شود از جنبه های کارکردی خود خارج شده و جنبه تخریب به خود میگیرد.

 

 

 

 

 

Leave a Comment