کمال گرایی راهی برای دیده شدن توسط دیگران است .
گاهی اوقات انسان ها به جهت بار مثبت کامل بودن دچار خطای شناختی می شوند و اینگونه برداشت می کنند که کامل بودن به معنای کمال گرایی است درحالی که میل به کمال گرایی یک خطای شناختی می باشد . افراد کمال گرا شباهت هایی با افراد موفق دارند و گاها مانند انسان های موفق رفتار می کنند اما لزوما موفق نیستند .

ویژگی های افراد کمال گرا :

۱_ افراد کمال گرا دارای دید صفر و صدی می باشند و برای رسیدن به هدفی که برای خود در نظر گرفته اند به شدت تلاش می کنند و به کمتراز موفقیت کامل راضی نمی شوند.
۲_ این افراد در هر موضوعی خود و دیگران را به شدت نقد می کنند وبه جای توجه به موفقیت هایی که کسب کرده اند بیشتر به کاستی ها و کمبود های خود توجه می کنند و با این کار خود و دیگران را مورد قضاوت و شماتت قرار می دهند .
۳_ همواره احساس ترس این افراد را آزار می دهد و همین ترس از نرسیدن به هدف ، مانع لمس شادی و شعف ناشی از نزدیک شدن به هدف می شود همچنین احساس ترس باعث می شود شروع یک کار جدید برای این افراد بسیار دشوار باشد و حتی موجب به تعویق انداختن کارهایشان می شود .
۴_استاندارد های این افراد غیر واقعی است و اهدافی که برای خود بر می گزینند ،معقول و منطقی نیست به همین دلیل در بیشتر مواقع به آنچه که می خواهند دست پیدا نمی کنند .
۵_انسان های کمال گرا بر نتیجه کار تمرکز می کنند و باتوجه به اینکه ترس از نرسیدن به اهداف را دارند هیچ وقت نمی توانند از روند رشد خود و زیبایی های مسیری که طی می کنند، لذت ببرند .
۶_ احساس افسردگی همواره گریبان گیر افراد کمال گراست زیرا محقق نشدن اهداف غیرواقعیشان احساس شکست را درآن ها ایجاد می کند و طبیعتا این حس شکست مانع خوشحالی و در نتیجه سبب غرق شدن در احساسات منفی می شود .
۷_ یکی دیگر از ویژگی این افراد حالت تدافعی آن هاست . انسان های کمال گرا همواره به دنبال عملکردی ایده آل هستند به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفتن برای این افراد بسیار دردناک است و نمی توانند از انتقادات در جهت بهبود عملکرد شان استفاده کنند.
۸_افراد کمالگرا از عزت نفس بسیار پایینی برخوردارند زیرا در بیشتر مواقع خود را یک شکست خورده می دانند و نمی توانند تصویر خوبی از خود تجسم کنند .
عوامل ایجاد کمال گرایی :
۱_ترس از قضاوت شدن و ترس از عدم تایید دیگران سبب گرفتاری انسان ها در تله کمال گرایی است.
۲_تجربیات اولیه دوران کودکی فرد ؛ والدینی که انتظارات غیرواقعی از کودک دارند سبب شکل گیری خطای کمال گرایی در لوح سفید کودک می شوند .
۳_ داشتن وضعیت روانی که میل به کمال گرایی دارد ؛ برای مثال افرادی که وسواس فکری یا وسواس فکری عملی دارند زمینه های میل به کمال گرایی را می توانند داشته باشند .

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد ؟
۱_ محیطی که فرد کمال گرا در آن قرار می گیرد باید به گونه ای باشد که به او احساس پذیرش و اطمینان دهد به عبارت دیگر فرد کمال گرا آرامش خاطر داشته باشد که تحت هیچ شرایطی مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت.
۲_ بایستی گفت و گوی درونی فرد بر مبنای مثبتی باشد و از بکار بردن واژگان منفی در مورد خود خودداری کند.
۳_فرد باید از مقایسه خود با دیگران بپرهیزد .
۴_ از تمرین تمرکز حواس استفاده کند. این تمرین کمک می کند که فرد در لحظه حال زندگی کند و نگران گذشته و آینده نباشد .

Leave a Comment